Jærsoppen

Hvis du ønsker å bli kjent med nye arter og biomangfold i ditt nærmiljø, så er du velkommen til å bli med vår medlemsforening på tur!