VI GRATULERER VÅRE NYE SOPPSAKKYNDIGE

22. september fikk Jærsoppen 7 nye soppsakkyndige. Anne Tollefsen, Christina Skjæveland, Elena Mann, Erlend Guttormsen, Li Zhang, Sara Throndsen og Turid Helland. I tillegg bestod Lise Anni Lunden og Helle Qvale Ringereide fra Blomkålsoppen i Vest-Agder prøven. Alle gikk på kurs hos oss i fjor, og de har hatt god kontakt seg imellom og øvd sammen i året som har gått. De har gjort en kjempejobb med å lære seg mer enn 150 forskjellige arter. 

Takk til alle som var med på å forberede prøven med å sanke og sortere sopp. Det var et skikkelig dugnadsarbeid. Vi vil også takke eksaminator Anders K. Wolland, sensor Magnhild Larsen, administrasjonen ved Pål Karlsen og observatør Anne Lise Tyssebotn Gjesdal som kom til Arboretet for å gjennomføre prøven. De var strenge, men samtidig hyggelige slik at kandidatene følte at de fikk vise hva de kunne.

Takk også til Anne Tollefsen som organiserte mandagsmøter for kandidatene og som arrangerte et alternativt høstsopptreff på låven sin slik at kandidatene fikk gjort seg ekstra godt kjent med flest mulig sopper i forkant av eksamen.

Til slutt vil jeg takke Rogaland Arboret for at vi fikk låne lokaler av dem. Vi setter veldig stor pris på at vi kan ha så mange av våre aktiviteter i deres lokaler.

Nå gleder vi oss til å samarbeide med alle de nye soppsakkyndige til høsten igjen. De trengs til både soppkontroller, turer og kurs.