Soppkurs for viderekommende

hulriske

Praktisk info

Fra: 06.09.2022 18:00

Til: 13.09.2022 20:00

Adresse: Henrik Ibsens gate 59, 4021 Stavanger, Norge

Forening: Jærsoppen

Region: Rogaland

Pris fra: 700 kr

Arrangementet er stengt for påmelding

Kan du litt om sopp og har lyst til å lære mer?

Jærsoppen inviterer til soppkurs for viderekommende. På grunn av korona ble kurset utsatt ei uke. Nytt opplegg er som følger:

Læringsmål: Deltakerne skal etter gjennomført kurs kunne bestemme de vanligste matsoppene og de vanligste giftsoppene i vårt distrikt. De skal ha kjennskap til de viktigste slekter av storsopper og nøkkelkarakterer innen de forskjellige familier og slekter.

Samling 1: Tirsdag 6. september kl.18:00 – 21:00 Mostun

Generelt om sopp og om hvordan bestemme sopp.
Gjennomgang av slekter og arter som finnes i nærområdet.
Rørsopper, kantareller, trompetsopper, piggsopper og røyksopper.
Forelesning med demonstrasjon av friske sopper. Bestemmelsesøvelser.

Samling 2: Torsdag 8. september kl.18:00 – 21:00 Mostun

Gjennomgang av slekter og arter som finnes i nærområdet.
Skivesopper: kremler og risker og hvitsporete, rødsporete, brunsporete og svartsporete.
Forelesning med demonstrasjon av friske sopper. Bestemmelsesøvelser.

Samling 3: Lørdag 10. september  kl. 10:00 – 17:00. Tur med samling på Mostun i etterkant for bestemmelse av sopp.

Samling 4: Tirsdag 13. september kl.17:00 – 20:00 Tur i Sørmarka

Innsamling og bestemmelse av sopp.

Deltakerne tar med seg friskt materiale til hver kurskveld i den grad dette er mulig.

Medlemmer: 700,-

Ikke medlemmer: 1000,-

Bli medlem: http://www.soppognyttevekster.no/medlemskap/

Så snart du har meldt deg inn får du rabatten.

Påmeldingsfrist 5. september.

For informasjon om Mostun Natursenter se: http://mostun.no