Lær trær – vinterdendrologi

Foto: Cathrine Johnsen

Praktisk info

Dato: 15.04.23

Tidspunkt: 14:00 - 16:00

Adresse: Strømvik kolonihager, Stavanger, Norge

Forening: Jærsoppen

Region: Rogaland

Antall ledige plasser: -1

Pris fra: Gratis

Ledere

Olav Balle

olav@vrnc.no

Arrangementet er stengt for påmelding

Lær hvordan du kan gjenkjenne tresorter i vinterdrakt?

Kurset består av to deler og gjennomføres utendørs. Det er separat påmelding for hver av delene. De som gjennomfører begge delene vil få kursbevis fra Studieforbundet natur og miljø.

Del 1 går på ettervinteren og konsentrerer seg om igjenkjenning av treslagene ut fra bark, knopper og vekstform. Bestemmelsesnøkkel basert på knoppene og deres plassering blir gjennomgått og utlevert til deltakerne.

Del 2 går om sommeren og nå ser vi på blader og vekstform. Bestemmelsesnøkkel basert på bladform blir gjennomgått og utlevert til deltakerne.

Både sommer og vinter blir det forelest om bruk og egenskaper til de forskjellige treslagene som blir gjennomgått.

Deltakerne skal etter kurset kunne benytte flervalgs bestemmelsesnøkler. Deltakerne skal kunne litt om de forskjellige treslagenes egenskaper som materiale til husgeråd og redskaper (etnologi) og brennverdi.

Kurset er beregnet på alle som har interesse for å lære om natur og bruk av naturmateriale.

Turen tar 2 timer, og vi får en gjennomgang av de fleste løvtrærne. I tillegg vil botaniker Olav Balle fortelle om bruken av treslagene.

Treslag er ofte viktig i forhold til å bestemme sopp. Det gjelder for sopp som lever i symbiose med trær, men ikke minst for sopper som er nedbrytere.

Påmelding skjer separat for hver del, og en kan delta på en eller begge delene. Del 2 vil bli gjennomført 17. juni.

Pris:

Medlemmer med familie: Gratis

Andre: kr. 100,-

Betaling foregår ved påmelding. Medlemmer kan logge inn nederst i høyre hjørnet og melde inn både seg og familiemedlemmer gratis.

Bli medlem her:
https://soppognyttevekster.no/medlemskap/

Oppmøtedetaljer

Turen starter ved Godalen vgs' parkeringsplass i Strømvikveien, vis a vis kolonihagen.