Foto: Kari Blikra

Kurs om dyrking av sopp innendørs

Ingrid, Joakim og Kasper fra Topp Sopp hjalp oss igang med dyrking av blågrå østerssopp

21 deltakere fikk gleden av å starte sin egen soppkultur. Etter å ha fått en kort introduksjon om historien til Topp Sopp, hva de jobber med og tanker om framtidige prosjekt, fikk vi utdelt det vi trengte for å starte. Renslighet var veldig viktig for å sikre at det var det rette mycelet som fikk overtaket i blandingen vår. I hver sin isboks la vi mycel og sterilisert kaffegrut lagvis. Vi borra hull i lokket før vi satte det på. Dette for at CO2 skulle komme ut. Hulla ble plastra for at ikke forurensning skulle komme inn. Så er det bare å vente på avlingen.

Det er ikke bare blågrå østerssopp som Topp Sopp leverer. De leverer også rosa østerssopp, gul østerssopp, kongeøsterssopp, piggsvinsopp, shiitake og reishi (lakk-kjuke). I tillegg eksprimenterer de med andre arter for å se hva som kan dyrkes. De hadde med seg en kultur av rød åmeklubbe som eksempel på det. De er spesielt opptatt av å finne sopp som effektivt kan hjelpe til med å bryte ned avfall.

Kultur av blågrå østerssopp etter 1 uke i matboden