Jærsoppen på nytteveksttur med Flyktningtjenesten i Stavanger

For tredje år på rad arrangerte Jærsoppen tur med forholdsvis nyankomne flyktninger. De fikk lære litt om det som vokser langs turstien i nærområdet. Botaniker Olav Balle kunne fortelle om hva de forskjellige plantene heter og hva de kan brukes til. Informasjonen ble tolket til fem forskjellige språk og alle fulgte ivrig med. Vi fant hylleblomst, brennenesle, høymol, geitrams, bringebær, bjørnebær, blåbær, rogn, asal, nyperose, marikåpe, kristtorn, engsyre, einer, gulaks, røsslyng, skvallerkål, osp, hvitkløver, groblad og rynkerose.