Årsmøte Jærsoppen 2019

Et referat fra Jærsoppens årsmøte som ble avholdt på Rogaland Arboret 05.02.2019.

Årsmøte Jærsoppen 05.02.2019, Kl. 19.00

16 stemmeberettigede. Totalt 20 deltakere + foredragsholder.

Velkomst v/leder Elisabeth Vold.
Innkalling gikk ut en dag senere enn vedtaksfestet.
Ingen kommentarer til dette.

Valgt som ordstyrer:                     Olav Balle
Valgt som referent:                       Kirsten Olafsrud Vestvik
Valgt til å signere protokoll:        Kari Blikra
Kari Ø. Haugsgjerd

Gjennomgang av årsmeldingen v/sekretær.
Godkjent uten kommentarer.

Gjennomgang av regnskapet v/formann på vegne av kasserer.
Godkjent uten kommentarer.

Gjennomgang av budsjett 2019 v/formann.
Legger opp til samme aktivitetsnivå som foregående år.
Nytt er at 13 soppsakkyndige skal resertifiseres som soppkontrollører. Dette vil ikke innebære inntekter. Budsjetteres med underskudd.
Godkjent.

Innkomne saker:
Ingen.

Valg:
Presentasjon av forslag til nytt styre v/ valgkomiterepresentant Kari Blikra.
Valget ble ledet av ordstyrer.

Leder velges seperat for 1 år:     Elisabeth Vold
Ved akklamasjon:

Olav Balle – 2 år
Kirsten Olafsrud Vestvik – 2 år
Susanne Birch Hansen – ikke på valg
Gunn Jensen Grefstad – 2 år
Merete Haugland – ikke på valg
Tove Skaar – ikke på valg
Cathrine Johnsen – 2 år

Varamedlemmer velges for et år.
Følgende ble valgt ved akklamasjon:
Hilde Steinnes
Ellen Tjørnhom Bøe

Valg av valgkomite: Styret

Valg av Jærsoppens representant til forbundets årsmøte: Elisabeth Vold.

 

Etter årsmøtedelen var det et foredrag ved baker Jakob Philipsen fra Jacobs Brød i Stavanger.

Rogaland Arboret, 05.02.2019 v/referent Kirsten Olafsrud Vestvik
signert av Kari Blikra og Kari Ø. Haugsgjerd