Årsmelding for Jærsoppen 2018

I årsmeldingen finner du en oppsummering om styret og aktiviteter i foreningen gjennomført i 2018.

Årsmelding Jærsoppen 2018

Nyttevekstforeningen avd. Sør-Rogaland­

 

Styret i Jærsoppen har i 2018 bestått av:

Leder:                                                Elisabeth Vold
Sekretær:                                          Kirsten Olafsrud Vestvik
Kasserer:                                           Susanne B. Hansen
Ansvarlig for soppsakkyndige:     Merete Haugland
Studieleder:                                      Olav Balle
Styremedlem:                                   Gunn Jensen Grefstad
Tove Skår
Vara:                                                   Ellen Tjørnhom Bøe
Hilde Steinnes

Varamedlemmene har møtt på de fleste styremøtene.

Kari Blikra er ikke lenger med i styret, men har rollen som «Kartleggingsansvarlig».

Medlemstall:

Ant.

hovedmedl.

Ant.

husstandsmedl.

Ant.
æresmedl.
Ant.

medl.

Pr. 31.12.17 133 6 1 140
Pr. 31.12.18 166 7 1 174

Møter/turer:

Årsmøte i Rogaland arboret onsdag 31. januar

Årsmelding, regnskap og valg.

Etter årmøtedelen var det foredrag av Margit Vea: «Vårt indre økosystem».

15 deltakere.

Judasørejakt på Hundvåg søndag 08. april

Lukket arrangement for Jærsoppens styre og soppsakkyndige samt de med samme roller i Haugesundsforeningen. 10 deltakere.

Ramsløksafari ved Strømvik kolonihage onsdag 18. april

Sanking etterfulgt av guidet tur (Olav Balle) gjennom kolonihagen.

Matpause med medbrakt niste og drikke ved hagens kafébord….og litt smaksprøver (ramsløkmajones, ramsløk puré, sylta ramsløkknopper, rosegelé, kimchi, fermentert tang…). 22 deltakere.

Taretråling med Gunn – Tingholmen søndag 6. mai

Transport med båt fra Lauvåsvågen til Tingholmen i strålende sommervær. Marinbiologene Kjersti og Lars Petter Myhre var fagansvarlige. I tillegg til det en kunne finne i strandkanten, bidro dykkerne fra Sandnes og Jæren dykkerklubb med mye spennende fra større dyp. 57 deltakere (+ 2 hunder)

Aktivitetsdag i Brekko søndag 3. juni

Arrangement i samarbeid med Jæren friluftsråd. Ellen T. Bøe og Merete Haugland var på vegne av Jærsoppen ansvarlig for stand og den «ville» maten. Det fortelles om en flott stand med vekster sanket i skog, eng og strand og mye spennende å smake på. Været fristet nok aller mest til strandliv, men de som kom viste stor interesse. 20 deltakere.

Sankefestival i Hjelmelandsvågen lørdag 4. og søndag 5. august

Ellen T. Bøe holdt på vegne av Jærsoppen foredrag på kulturhuset på lørdag ang. de vanligste tang og taresortene, litt om vekstforhold samt sankeråd og bruk. Deretter stand sammen med turistforeningen med fersk og tørket tang og tare, smaksprøver av ulike slag eks. popcorn krydret med grisetangdokke, tarechips, sailors mustard dressing, trøffeltangolje, kake med sukkertare mm.

Treslagvandring onsdag 15. august

Formålet var å lære å bestemme treslag. Dendrologi med fokus på symbiose tre ó sopp. Turleder Olav Balle. 7 deltakere.

 “Soppens dag” søndag 2. september

I Rogaland Arboret var det soppkontroll, tur i området, utstilling og smaksprøver.

Samme dag var det også kontroller i arboretet, på Mostun og i Brekko. Sistnevnte var i samarbeid med Jæren friluftsråd.

 Sopptur til Njåskogen tirsdag 4. september

Turledere Ellen Tjørnhom Bøe og Gunn Grefstad. Soppkontroll etter turen.

19 deltakere.

Sopptur til Tau lørdag 8. september

Andreas K. Svensen var kjentmann og turleder og hadde sammen med Merete Haugland soppkontroll på ferjekaia etter turen. 25 deltakere.

 Sopptur, Foss-Eikeland, Plassatjern lørdag 15. september

Turledere Jone Sollid Næss og Cathrine Johnsen. Soppkontroll etter turen.

30 deltakere.

Miljøsøndag Stavanger 16. September

I forbindelse med arrangementet «Miljøsøndag», arrangerte Jærsoppen soppkontroll med eksempelsopper og informasjon på Stavanger torg.

Høstfest i Arboretet tirsdag 13. november

Kokk og kokebokforfatter Heidi Netland Berge holdt foredrag om nettopp «Bruk alt».
Møtet ble avsluttet med den tradisjonelle rømmegrøten etterfulgt av kaffimat og utlodning.

 Soppkontroller:
Med flere soppkontrollører i foreningen har en kunnet øke antall kontroller.

Det har vært soppkontroll i Rogaland Arboret hver søndag i perioden 26. August – 7. Oktober kl. 14.00 – 16.00 og på Mostun samme datoer kl. 13.00 – 15.00.

Søndag 16. september var det soppkontroll i Egersund v/ Vannbassengan. Samme søndag var det kontroll på Stavanger torg i forbindelse med «Miljøsøndagen».

På «Soppens dag» var det kontroller både i arboretet, på Mostun og i Brekko.

I tillegg har det vært soppkontroller i forbindelse med soppturene foreningen har arrangert.

Kurs:

Grunnkurs sopp.

Teori på Mostun 28.08 og 04.09,- begge kvelder kl. 18.00 – 21.00. Sopptur til Plassatjern lørdag 01.09.
Kursansvarlig Kari Blikra med Merethe Haugland som medhjelper. 24 betalende deltakere.

 Lokale samlinger for soppsakkyndige:

Det har vært to samlinger for de soppsakkyndige i Jærsoppen – en ved oppstart og en ved avslutning av sesongen. På augustmøtet var det informasjon, erfaringsutveksling og gjennomgang av normlisten og retningslinjer for soppkontrollene. På møtet i slutten av oktober var det evaluering av soppsesongen.

Foreningen har vært representert på/hatt deltakere på:

  • 10/2 – 11/2: Vintersopptreff i Oslo (Kari Blikra)
  • 14/4 – 15/4: Lederseminar og årsmøte for forbundet (Elisabeth Vold)
  • 08/08 – 12/8: Soppfagkurs SABIMA – Porsanger (Kari Blikra, Andreas Krogevoll)
  • 6/9 – 9/9: Høstsopptreff i Molde (Kari Blikra, Susanne B. Hansen, Kenneth Storegraven)

Annet:

  • Olav Balle er som Studieleder i Jærsoppen også med i styret for Studieforbundet natur og miljø Rogaland og varamann i styret for Voksenopplæringsforbundet Rogaland.
  • Vårt medlem Kenneth Storegraven er ny soppsakkyndig av året. Gratulerer!
  • Jærsoppen er registrert i foreningsportalen i Sandnes kommune.
  • Flott artikkel i Stavanger Aftenblad etter soppens dag.

 

Maren Ueland døde i Marokko 17.12.18. Flere i styret/som kjenner henne fra da de ble soppsakkyndige sammen med henne, deltok i begravelsen i Time kyrkje 21. januar. Jærsoppen sendte bårebukett.

 

For styret i Jærsoppen 27.01.19

Kirsten Olafsrud Vestvik
Sekretær