Treslagvandring, Stavanger

Praktisk info

Fra: 22.06.21 18:00

Til: 22.06.21 20:00

Adresse: Strømvigveien 1, 4015 Stavanger, Norge

Forening: Jærsoppen

Region: Rogaland

Pris fra: Gratis

Antall plasser: 10

Antall plasser igjen: 2

Ledere

Olav Balle

olav@vrnc.no

Kim André Schantz Olsen

schantzx@hotmail.com

Påmelding

Lær å bestemme treslag ved å se på bladene

Turen starter ved Godalen vgs’ parkeringsplass i Strømvikveien (vis a vis kolonihagen). Turen tar max 2 timer, og vi får en gjennomgang av de fleste løvtrærne. Skal ikke se bort fra at det kommer en del opplysninger om bruken av treslagene også. Du spør, vi svarer.

Treslag er ofte viktig i forhold til å bestemme sopp. Det gjelder for sopp som lever i symbiose med trær, men ikke minst for sopper som er nedbrytere.

Det blir delt ut bestemmelsesnøkler og illustrasjoner.

Gratis for medlemmer med familie

Kr 100,- for ikke medlemmer

Bli medlem: Medlem

Kontonummer 3265 11 67395
VIPPS-nr. 562766

På grunn av fare for Covid-19 smitte vil vi minne om følgende:
Turen er kun for de som melder seg på via kalenderen. Vi er forpliktet til å ha en oversikt over hvem som deltar, og til å begrense størrelsen på gruppa.

Kun de som er friske og ikke har den minste mistanke om at de kan være smittet av Covid-19 kan delta.

Alle som deltar skal holde minst 1 meters avstand fra personer de ikke bor sammen med, helst 2 meter.

Unngå klemming, håndhilsing og annen fysisk kontakt.

Kjør sammen med de du bor sammen med.